Esteu aquí: Inici Participació ciutadana

Programa de participació ciutadana

L’Ajuntament de la Ràpita ha iniciat la tramitació de la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), document que ha d’establir el model del nou urbanisme de la ciutat del futur, on integrar els valors de la sostenibilitat, la cohesió social i la qualitat urbana i territorial.

Dintre d’aquest procés cal portar a terme un Programa de Participació Ciutadana que té com a objectiu aconseguir implicar els diferents agents, entitats, associacions, col·lectius i persones en general dintre del procés de redacció del POUM. Aquesta implicació inclou tant la tasca de difusió, informació, exposició i comprensió dels motius que comporten la necessitat de dur a terme aquest programa així com les tasques de recollida d’al·legacions, suggeriments i propostes alternatives.

El Programa consta de tres sessions de participació ciutadana a les quals hi estaran convidats tots els residents en el municipi. Les tres sessions de participació es distribuiran de la següent manera:

  1. Dues sessions temàtiques de participació durant la fase de redacció de l’avanç del POUM.
  2. Una sessió de participació prèvia a l’aprovació inicial del POUM.

Per tal de garantir l’accés de la població a la informació i facilitar-ne pa participació ciutadana, l’Ajuntament activarà una pàgina web específica del POUM en la qual s’anirà penjat aquells documents que es vagin elaborant a les diferents fases de redacció.

Igualment es farà difusió a través dels mitjans de comunicació locals tals com la ràdio municipal, butlletins i revistes.

També s’ha previst la realització d’enquestes de percepció per tal de recollir l’estat d’opinió de la ciutadania i les propostes que puguin suggerir durant el procediment d’elaboració del POUM.

A banda, es crearà una Comissió de Seguiment de Proximitat per tal d’establir una relació de controls de les tasques efectuades i una Comissió o Grup d’experts que supervisaran la redacció del POUM.

Accions del document
Sessió 4 d’octubre de 2010
Presentació sessió 4 d’octubre de 2010: Diagnosi urbanística +
Sessió 27 de setembre de 2010
Presentació sessió 27 de setembre de 2010: Diagnosi territorial i aspectes socioeconòmics i diagnosi ambiental  +
Ajuntament de San Carles de la Ràpita - Pl. Carles III, 13 43540 - San Carles de la Ràpita - Tel. 977 740 100
aj.stcrapita@altanet.org